ESE
VELIKA SLIKA 9
EKSTERIJER

Vucko Residence – Jahorina

Površina: 20.000 m2

Aparthotel Vucko Residence - Jahorina

Lokacija ApartHotela Vucko Residence nalazi se na dijelu prirodno amfiteatralno formirane kotline. Objekat slijedi prirodnu konfiguraciju terena zbog čega je on u osnovi u obliku široko rastvorenog slova „V“. Objekat je visinski raščlanjen na tri cjeline : suterenski dio, nadzemni dio sa osnovama pune širine i mansardni dio. Takav raspored proistekao je iz pozicije lokacije koja je većim dijelom denivelisana u odnosu na glavnu pristupnu saobraćajnicu cca 11 metara. Pored apartmanskih sadrzaja (202) , u nivou ceste su poslovni prostori, a u suterenska tri nivoa smjestena je parking garaža.

GODINA

2022

LOKACIJA

BiH, Jahorina

KATEGORIJA

Apart Hotel

STATUS PROJEKTA

U izgradnji

PODIJELITE PROJEKAT
  • GODINA : 2022
  • LOKACIJA : BiH, Jahorina
  • KATEGORIJA : Apart Hotel
  • STATUS PROJEKTA : Under construction
bs_BABosnian